Headspace- Låsmåttet

Innan vi ger oss in djupare i handladdnings grunder låt oss prata lite om låsmått även kallad headspace på yankee språk. Vi måste lära oss förstå låsmått begreppet för att kunna ändra det till det bättre.

För att hålla fast en patron i patronläget behövs det två kontaktpunkter. En bakåt mot slutstycket och en framtill så att hylsan inte åker för långt. Avståndet där mellan är vad headspace eller för oss i Sverige, låsmåttet är.
Olika hyls typer mätts på olika sätt, en 9x19mm och en .45 ACP pistol hylsa har som låsmått hela hylslängden. Hylsans framfart i patronläget stoppas av hylsan mynning. Detta gör det enkelt för oss som handladdare, hylsans längd och patronlägets längd är vad vi måste gå efter.

En flänshylsa som dom flesta av revolver patronerna använder sig av har det minsta låsmåttet av alla. Där är det flänsens tjocklek som avgör eftersom den är vad som stoppar hylsan framåt och bakåt. Resten av patronläget bestämmer totalhylslängd och det får vi inte överstiga, nedåt går det bättre. Därför kan vi använda oss av 38 Special i .357 Magnum revolvrar. Även vissa gevärshylsor har samma princip vad det gäller låsmått, ett bra ex är 45-70 patronen.

I fllänslösa patroner liknande .308 Winchester och 30-06 Springfield stoppas hylsan genom bröstet på patronen. Låsmåttet blir från hylsans bakplan till mitt på bröstet av hylsan. En fabrikspatron är mindre i sina mått än patronläget och efter avfyring växer den och fyller ut.Är det för stor skillnad och återställer vi detta med vårt kalibreringsverktyg så kommer hylsan att gå av för eller senare med ibland katastrofala resultat. En bra regel är att alltid kalibrera så lite som möjligt för att höja hylsans prestanda och livslängd.

Magnum patronen använder sig av en hylsa vars framfart stoppas av magnum bältet. Den sistnämnda kom till för att hjälpa patroner med för liten bröst. En flänspatron ställer till problem när den används i vanliga gevär, flyttar man fram flänsen lite och gör om den till ett bälte och vips är problem löst Dagens patron och vapentillverkare använder sig av detta låsmått, men som handladdare kan vi med minimal kalibrering förlänga hylsans livslängd avsevärt.

I handladdning för gevär har vi tagit upp hyr vi ställer in verktyget för kalibrering. Minimal kalibrering av hylsan är vad vi strävar efter hela tiden. En av fördelarna med handladdning är att vi inte behöver bry oss om att våra patroner skall fungera felfritt i ett annat vapen. I kan om vi vill ställa in våra verktyg så att vi håller SAAMI och/eller CIP mått men varför? Endast det bästa skall duga till våra vapen och då skall vill anpassa våra hylsor så nära idealet som möjligt för just vårt vapen. Idealet i detta fall är en patron där endast halsens diameter ökar. Halskalibreringsverktyg finns till dom flesta patroner och dom kalibrerar endast den del av hylsan som behövs. Har vi inte halskalibreringsverktyg, tänk på att minimal kalibrering med standard verktyg är då att föredra istället för att helkalibrera med det.

Utöver ovan nämnda hylstyper har vi även några som faller in mellan fläns och flänslösa. Deras låsmått bygger på samma princip som flänslösa men själva flänsen är mindre än hylsans diameter framför.

Problem med felaktiga headspace/låsmått.

Alla fabriks patroner som vi skjuter i våra vapen har felaktigt låsmått. Med felaktig i detta fall menar jag ett som inte är anpassat till just vårt vapen. Omöjligt för ex Norma att tillverka patroner som skall passa i både hennes o dennes vapen. Vad dom gör är att hålla sig inom dom ramar som sätts upp av ex SAAMI eller CIP. Patronerna går att använda då i alla vapen kamrade för den men passar inte hundraprocentigt i nåt av dom J
Där i ligger en del av fördelarna med handladdning, en skräddarsydd patron till vår gamla Berta. Men det som oftast ställer till problem är just låsmåttet på våra patroner.
Med för stort låsmått  kan vi inte få in patronen i patronläget eller så går det verkligen trögt att vrida ned slutstyckshandtaget. Det kan vi kanske tolerera på skjutbanan under test av patroner men inte under tävlingsskytte eller jakt. Speciellt inte jakt där jägaren kan tänkas bli mat eller dansgolv för djuret vi är ute efter. För litet låsmått, då kommer hylsans livslängd att minskas drastiskt men kan även innebära fara för liv och lem av skytten. Därför tar jag upp frågan om hur man ställer in kalibreringsverktyget i Handladdning för gevär 1
Det behöver inte vara en gevärspatron för att ge oss problem, även mindre pistol och revolverpatroner kan åstadkomma detta. En för lång 9X19mm Luger patron kanske inte går in alls i patronläget och om den trots längden går in så kanske slutstycket inte är låst under avfyring. En kal 22 lr pistol har ett fjäderbelastat slutstycke, en 9:a eller .45:a låser stutstycket. Olåst slutstycke när en patron avfyras, resulterar i en ström av hyls och tändhatts delar + krut gaser mot skyttens hand, ansikte, etc etc.
I en revolverpatron kan hylsan eftersom den krymps runt kulan gå in i patronläget fastän den är för lång. Hylsmynningen får då problem att expandera under avfyring vilket resulterar i för högt gastryck. En för kort hylsa är oftast mindre problem, precisionsmässigt inte att föredra men sällan farligt före skytten.
Man kan få fram exakta siffror för låsmåttet till alla patroner men tänk på att de viktigaste siffrorna är i det vapen du tänker använda dessa patroner i.
Okända hylsor och med menar jag antalet ggr den har använts och i vilket vapen, är inget för dig som handladdare. Dom hylsor du själv använder skall du bokföra historien på. På så sätt kommer du at få grepp om hur många ggr du kan använda hylsan. Hylsmaterial blir hårdare och med det så kan sprickor komma lättare. Sträckning av hylsor kan åxå leda till att hylsan mer eller mindre går av framför utdragarspåret.Kontroll av ens hylsor är ett måste och att man bokför deras användning är till stor hjälp. Se till at du har bra hylsor för jakt och tävling och spar resten för träningsändamål.