Handladdningens grunder

När du har all utrustning som behövs och laddpressen är monterad på dit laddbord är det dags att starta handladdningsproceduren. Börja med att läsa i alla instruktioner som följde med din utrustning. Du måste veta hur dina verktyg justeras och här under kommer vi att diskutera detta närmare. Du har införskaffat tändhattar, krut och kulor. Dina laddtabeler har gett dig den laddning som du skall börja med och tomhylsorna för din valda patron är helt nya eller en gångskjutna i ditt vapen. Låt oss ta en titt på vad händer när du avlossar ett skott.

Tändhatten när den träffas av slagstiftet antänder krutet.
Gastrycket börjat byggas upp och kulan startar vägen till målet.  Hylsan expanderar under trycket och tätar patronläget bakåt. När kulan är utanför faller gastrycket ned till noll igen och hylsan återfår något av sin forna form. Hylsan är flexibel men inte till den grad att den återfår sin ursprungliga form till hundra procent, den är nu lite större och längre än innan.
Detta åtgärdar vi med verktyg nr ett, kalibreringsverktyget. Men första steget i handladdning är en visuell inspektion och rengöring av dina tomhylsor. Skräp o grus kan ställa till problem och även skada dina nyinköpta verktyg för alltid. Dina tomhylsor måste kalibreras, en ny tändhatt skall in och krut och kulan efteråt kommer att resultera i nya egenladdade patroner!

Redding Competition dies for rifle.

Handladda  för gevär.

Det är några skillnader i att ladda för gevär gentemot handeldvapen. Dom flesta av sistnämnda har raka hylsor medans gevär är oftast flaskformade. Detta är inte alltid sant och vissa patroner kan användas till både gevär och handeldvapen. En bra börja är det hursomhelst, gevär lika med flaskformiga hylsor typ .308 Winchester, 30-06 etc etc.
Laddverktyg för gevär är oftast två till antal i boxen, den första kalibrerar hylsan ut och invändigt plus att den petar ut gamla tändhatten. Verktyg nr 2 i satsen är kulisättaren.

Innan hylsan kalibreras måste den rengöras av främmande föremål och smörjas in. Det sistnämnda gör vi så att hylsan går lättare in och ur verktyget, mindre slitage på båda och och det spar på krafterna hos oss. 

Är hylsan alldeles ny, tom och inte skjuten tidigare, inspekterar den i alla fal. Har haft ny fabriks hylsor där tändhållet saknades i tändhattsläget. Det ska vara en j-----t het tändhatt som kan antända krutet genom milimmeter tjockt hyls material.:)

Smörjning av hylsan är nästa steg. Det kan göras på några olika sätt, det finns spray, olja, finkornig pulver och wax eller smörjpasta.

Kom dina verktyg med hylshållare till rätt patron är det bara att gratulera J ta den och montera i pressen. Ett komplett paket med hylshållare kan vara bra om du tänkt ladda till flera olika patroner.

Läser du igenom manualerna till pressen och verktyget så kan det tänkas att säjer åt dig at skruva sen fast kalibreringsverktyget i pressen tills den tar stopp mot hylshållaren för så kallad helkalibrering. Gör inte detta!  Detta råd du får där skulle stämma bra i en perfekt värld, där patronläget, hylsan, verktyget ditt och laddpressen var av plus-minus noll toleranser. Men som vi alla vet är detta en utopi. Skillnader kan hittas mellan två vapen, tillverkade samma dag av samma fabrik och samma personal, hur blir det om man lägger in i ekvationen en press, en hylshållare och laddverktyg tillverkade av flera olika fabriker?
Nästan duger inte för oss, vi vill ha patroner som kvalitets mässigt vara bättre än vad vi kan inhandla i närmaste jaktbutik.
Börja med att sätta en smord tomhylsa i hylshållaren och kör up den i högsta läget.
En o-ring runt gängan på verktyget (om det inte finns redan där) under låsmuttern och skruva ned verktyget försikt tills det tar mot hylsan. Nu drar du ned hylsan en bit och skruvar verktyget lite åt gången nedåt. Testa och titta på din tomhylsa. Insidan av verktyget kommer att kalibrera halsen på din hylsa och ner du ser att den har nåt nästan fram till hylsbröstet stanna där! Halsen av hylsan är den del som alltid måste kalibreras, den skall ju hålla fast kulan.
Testa den tomhylsa som har halsen kalibrerad i ditt vapen, den skall gå in i patronläget och när du vrider ned slutstycket skall du känna knappt lite motstånd. Bara så att slutstycket inte stängs som vanligt, vi skall ju kunna använda vapnet under jakt kanske, så säkerheten vid repetering måste vara på topp. När vi är nöjda och med minimal kalibrering av hylsbröstet kan vi låsa verktyget. O-ringen jag nämnde ger verktyget en liten rörelsefrihet under utdragning av hylsan då halsens insida kalibreras. Gänga ned låsmuttern och lås den där med lite av o-ringen hoppressad, fungerar bra för mig. Gör ett märke med en tuschpenna på muttern och laddpressen, lätt att återställa till rätt höjd nästa gång.

Inner delen av verktyget kalibrerar insidan och tar bort gamla tändhatten. Justera den så att tändhatten knuffas ut men inte mer än så, du vill inte at den bottnar inuti hylsan. Inner delen skall låsas fast när en hylsa är i sitt högsta läge. Dra ut hylsan sakta och lyssna, hör du en ”pling” när tändhattsutsötaren kommer ut ur tändhattshållet? Då är den delen av verktyg inte centrerad eller så är tändhållen lite ofcentrum. Låt inner delen ”flytta omkring” lite, dra inte den för hårt.

När kalibreringsverktyget är nu rätt justerad, kör igenom alla dina hylsor. När detta är gjort är det dags att gå till nästa steg.  Lite rengöring kan vara på plats nu, om inte annat för att ta bort smörningen och det som blir kavar av tändsatsen i tändhattsläget.

Med rean, torra och kalibrerade hylsor är vi nu redo för nästa steg. Tändhattsisättningen, det görs bäst med separata verktyg och inte med det som pressen kom utrustad med. Med en handhållen tändhattsisättare känner du när tändhatten bottnar och märker direkt om den går för tungt eller för lätt. Den skall bottna och ligga just under hylsans bakplan. Val av tändhatt? Det har din laddtabel löst redan, låt oss följa laddtabellerna i början, gott om tid för experimenterandet efteråt när vi har lärt oss vad vi gör och varför”!

 

Krutpåfyllning

Nästa steg är krutpåfyllningen, vad för krut och hur mycket står i din laddtabell. Kom ihåg, vid varje sittning, bara en krutburk bramme, detsamma gäller om du har flera olika tändhattar och kulsorter. Med hjälp av din krutvåg efter att du läst instruktioneran och tränat litte med den väger du upp krutet. Du kan använda dig av en krut tratt eller införskaffa en krutautomat som snabbar upp det hela. Ingen ide att starta med att ladda upp flera hundra patroner  första gången. Du har som nybörjare startat med en startladdning av din laddtabell, tester kommer att vissa dig om du ligger bra till eller måste öka krutmängden (så länge du ligger under maxladdningen)

Krutvågen kan vara av balanstyp eller digital, det har ingen betydelse så länge du lär dig den och litar på den. Massor att väljs och även kombinerade krutvåg och krutautomater i ett. Vad du än bestämmer dig för lär dig använda den och lita på den, felhantering och ovarsamhet leder till sjukhusvistelser eller …värre

När alla dina tomhylsor är påfyllda inspekterar dom visuellt. Lätt at se om en av dom har för mycket eller för litet i sig när dom står i laddblocket. Använd en liten ficklampa om du har dåligt med ljus, (en Zippo tändare är bra att ha men ajabaja i detta fall J ) När du är nöjd med detta är det dags att gå över till nästa steg

Kulisättning.

 Verktyg nr 2 är kulisättaren. Själva verktygskroppen håller hylsan på plats, inner delen trycker ned kulan. Den kan även krympa fast hylsan runt kulan till vissa patroner/ändamål men det hoppar vi över nu, mer om det senare..   Inner delen av vissa verktyg är friflytande, den styr kulan hela vägen in i verktyget och resulterar oftast i bättre inline sätting av kulan. Andra skruvas fast och båda typerna duger bra för att lära oss handladdningens grunder.

Tag en tomhylsa som är kalibrerad men utan tändhatt och krut. Den skall vi sätta in en kula i rätt längd och spara så att vi kan ställa in verktyget nästa gång med hjälp av den.
Skruva upp inner delen allt vad du kan och skruva ned verktygskroppen tills den tar knappt emot hylsan som är i sitt översta läge i pressen. Ut med hylsan, sätt en kula på den och kör upp den igen. Skruva ned inner delen tills du känner att du trycker ned kulan en bit. Ut med hylsan och mätt med skjutmått, det senaste är ett måste i alla laddbänkar. Justera därefter tills du har rätt längd på patronen och lås verktyget på plats både ytter och inner del. Spar den patron och märk den så att du inte blandar den med andra, nästa gång är det bara att ställa in verktyget med hjälp av den.
Dina tomhylsor kan nu få var sin kula i sig och du börjar bli nu färdig med dina första patroner J
Det såm återstår är att skriva ned allt som rör den, hylsfabrikat och längd, tändhatt, krut/mängd etc etc. Alltid detta steg efter varje laddning, otroligt tråkigt att plundra patroner och du vill väll inte skjuta okända patroner i ditt vapen? Dessa uppgifter kan kompletteras efter en tur på skjutbanan. Träffläge och spridning, rekyl med mera är sånt som kan vara bra att skriva med, allts om kan hjälpa dig i framtiden i jakt på den bästa patronen/laddning till just ditt vapen.