Mer verktyg och utrustning

Man kan aldrig ha för många verktyg! Eller hur? Som nybörjare måste man ha det absoluta nödvändigaste. En handladdnings bok eller cd, laddpress med verktyg och hylshållare, krutvåg och kruttrat, laddbrätte för att ha sina hylsor i och någon form av smörjning plus ett bra skjutmått.

Detta är vad du behöver som minimum. Mer verktyg som underlättar handladdningen kan införskaffas eftersom behov uppkommer. Ex en hylssvarv, dina tomhylsor kommer att öka i längd, detta åtgärdas med en hylssvarv. En krutautomat för att snabbare få krutet i dina hylsor, en hylstumlare/vibrator för att rengöra dina hylsor mm är verktyg som är bra att ha men inte absolut nödvändiga i starten.

Hylsor, Tändhattar, krut och kulor.

Dags att tänka på förbrukningsmaterialet för dina patroner.

Hylsor kan köpas nya som tomhylsor eller färdiga patroner. Sistnämnda är oftast det vanligaste eftersom man är vapen ägare och skytt innan man blir handladdare. Fabrikat på dina hylsor? Är det en standard patron du skall ladda då kommer du att ha många att välja emellan Med mindre vanliga patroner så krymper antalet tillverkare oftast. Wildcatt skall vi diskutera separat, att forma sina hylsor av andra befintliga är ju oftast wildcatt ägarens enda möjlighet att skjuta med just det vapnet.

Pris och kvalité varierar mellan olika tillverkare, hylsor ur samma tillverkare en olika tillverknigs datum kan skilja sig åt, köp så många du kan med samma tillverkningsnummer i kartongerna så slipper du onödiga variationer. Match hylsor finns till vissa populära patroner, för jakt är skillnaderna knappt märkbara men det underlättar, hylsornas kvalité är jämnare.

Tändhattar, Stor, liten, Magnum, standard för gevär eller pistol. Räcker inte urvalet, lägg till några olika fabrikat plus Magnum och Match versioner av dom :) Storleken och typen av tändhatt får du vetta när du har valt patron och ändamål till den. En .222 Rem skall ex ha litet gevär, en .308 Win. skall ha stor gevär, allt detta framgår av din laddbok och laddtabell.

Här nedan kan du se på Federals utbud. Blev jag tvungen att hålla mig till en enda skulle det självklara valet bli Federal.

Federal Load No. Type Use Dia
GM100M Small Pistol Match Std Velocity pistol/revolver 0.175
GM150M Large Pistol Match Std. and Magnum Pistol/revolver 0.210
GM155M Large Magnum Pistol Match Magnum Revolver 0.210
GM200M Small Magnum Pistol Match High Vel and Magnum Pistol/revolver 0.175
GM205M Small Rifle Match Small Rifle 0.175
GM210M Large Rifle Match Large Rifle 0.210
GM215M Large Magnum Rifle Match Magnum Rifle 0.210

Magnum eller standard? Stora mängder av långsamt krut kräver oftast Magnum, dessa har högre temperatur och klarar därmed att antända större mängder krut. Gastrycket kommer att öka om man byter från standard till Magnum typ av tändhatt, läs vad din laddtabell rekommenderar. Match tändhattarna kan vi lämna därhän än då länge. Som nybörjare har du ingen nytta, senare när du jobbar med att krympa ihop träffbilderna allt vad du kan, då kan en Match tändhatt vara till hjälp.

 

Krut finns från flera tillverkare både inhemska/nordiska och andra. Din laddtabell kan hjälpa dig på traven, försök att välja en krut sort där du har många val att göra i både laddtabeller och kulsorter/kulvikter. Här nedan följer en lista som visar vanliga krutsorter från snabbaste till långsammaste. Självkara val för oss här i Sverige är Norma och Vihtavuori. Det krut du väljer måste även i framtiden kunna inhandlas, annars förlorar du den tid och energi du har lagt ner på din patron under framtaggning av dina laddningar. Se listan nedan för en jämförelse endast. I vissa patroner och med olika kulor så kan brinnhasytighets jämförelsen bli annars. Utöver brinnhastigheten så skiljer sig kruttyperna på specifika vikt, voly,, färh, utseende etc etc.Använd det krut och mängd som din laddtabell rekommenderar.

Krut Jämförelse - Från det snabbaste till långsammaste
1. Norma R-1
2. Vihta Vuori N310
3. Hodgdon Titewad
4. Accurate Nitro 100
5. Alliant Bullseye
6. Accurate Solo 1000
7. Scot Red Diamond
8. Alliant Red Dot
9. Alliant Promo
10. Hodgdon Titegroup
11. Accurate No. 2
12. Alliant American Select
13. Winchester AA Plus
14. Hodgdon Clays
15. Vihta Vuori N320
16. Ramshot Competition
17. Scot Royal D
18. Winchester WST
19. Hodgdon HP38
20. Winchester 452AA
21. Scot 453
22. Winchester 231
23. Ramshot Zip
24. IMR 700X
25. Alliant Green Dot
26. Hodgdon Int. Clays
27. Vihta Vuori N330
28. IMR PB
29. Accurate No. 5
30. Scot Pearl
31. Winchester 473AA
32. Hodgdon HS-5
33. Winchester WSL
34. Alliant Unique
35. Hodgdon Univ. Clays
36. Alliant Power Pistol
37. IMR SR-7625
38. Hodgdon HS-6
39. Ramshot Silhouette
40. Winchester WAP
41. Vihta Vuori N340
42. Winchester 540
43. Alliant Herco
44. Winchester WSF
45. IMR SR-4756
46. Scot Solo 1250
47. Vihta Vuori 3N37
48. IMR 800X
49. Accurate No. 7
50. Hodgdon Longshot
51. Scot Solo 1500
52. Ramshot True Blue
53. Vihta Vuori N350
54. Vihta Vuori 3N38
55. Hodgdon HS-7
56. Alliant Blue Dot
57. Winchester 571
58. Vihta Vuori N105
59. Accurate No. 9
60. Ramshot Enforcer
61. Scot 4100
62. Alliant Steel
63. Alliant 2400
64. Vihta Vuori N110
65. Hodgdon Lil Gun
66. Norma R123
67. Hodgdon H110
68. Winchester 296
69. IMR SR-4759
70. Vihta Vuori N120
71. IMR 4227
72. Accurate XMR 5744
73. Alliant 410
75. Vihta Vuori N130
76. Winchester 680
77. Norma N200
78. Accurate 1680
79. Vihta Vuori N133
80. Hodgdon H4198
81. IMR 4198
82. Scot Brig 4197
83. Accurate XMR 2015
84. Scot Brig 3032
85. Alliant RL7
86. IMR 3031
87. Hodgdon Benchmark
88. Norma N201
89. Scot Brig 322
90. Hodgdon H322
91. Ramshot X-Terminator
92. Accurate 2230
93. Winchester 748
94. Alliant RL10X
95. Hodgdon BLC-2
96. Accurate 2460
97. Hodgdon H335
98. Ramshot TAC
99. Hodgdon H4895
100. Accurate XMR 2495
101. Alliant RL12
102. IMR 4895
103. Scot Brig 4065
104. Vihta Vuori N135
105. Hodgdon Varget
106. IMR 4064
107. Accurate XMR 4064
108. Accurate 2520
109. IMR 4320
110. Norma N203
111. Vihta Vuori N140
112. Vihta Vuori N540
113. Accurate 2700
114. Ramshot Big Game
115. Alliant RL15
116. Hodgdon H380
117. Winchester 760
118. Scot Brig 4351
119. Hodgdon H414
120. Vihta Vuori N150
121. Vihta Vuori N550
122. Accurate XMR 4350
123. IMR 4350
124. Hodgdon H4350
125. Norma N204
126. Ramshot Hunter
127. Alliant RL19
128. Vihta Vuori N160
129. Vihta Vuori N560
130. IMR 4831
131. Scot Brig 4831
132. Norma N205
133. Accurate XMR 3100
134. Winchester WMR
135. Hodgdon H4831
136. Norma MRP
137. Alliant RL22
138. Winchester 785
139. Hodgdon H450
140. Accurate Mag Pro
141. Vihta Vuori N165
142. Winchester WXR
143. IMR 7828
144. Accurate 8700
145. Hodgdon H1000
146. Ramshot Magnum
147. Alliant RL25
148. Hodgdon Retumbo
149. Hodgdon H870
150. Vihta Vuori N170
151. Vihta Vuori 24N41
152. Hogdon 50 BMG
153. Vihta Vuori 20N2

Kulvalet kan bli ännu svårare än krutvalet ditt. Jakt, tävling, eller bara träningsskytte? Dessa är kriterier du måste tänka på. En jaktkula skall klara först och främst lagens krav. Vikten och kulhastigheten måste ex klara Klass 1 för att jaga älg eller björn. Avståndet som du tänker använda din patron/kula kombination på, kan åxå ställa vissa krav på ex kulvikt/kultyp mm. En tung trubbig projektil passar bättre för korta håll medan en spetsig lättare kula passar bättre när avståndet ökar. Läs vad tillverkaren rekommenderar sin kula till, prata med dina jaktkamrater, läs och inhämta information via böcker/tidningar eller nätet, kunskap är inte dyr att bära på men framförallt var nyfiken och testa själv. En träningskula ställer mindre krav, priset kan bli avgörande där om du skall skjuta mycket. En tävlingskula ställer stora krav på jämnheten, priset blir högre men så blir resultatet bättre på tavlan åxå. Här under urval av Speer fabrikatet.

Blykulor finns till vissa kalibrar att köpa färdiga, endera gjutna eller pressade. Oftast använda inom pistol och revolversidan men även till gevär så öppnar dom upp nya möjligheter. Det mjukare materialet i en blykula begränsar hastigheten den kan skjutas i men med rätt tekning kan en blykula härdas till Brinell 35 vilket är detsamma som ren kopar. Vi kommer senare att ta upp kulgjutning här inne, återkom för mer info.