Patron komponenterna.

De flesta av dagens hylsor är idag tillverkade av 70% koppar och resten zink, (stål hylsor förekommer för vissa militärpatroner, inget för oss handladdare).Oavsett patron så består den av tre olika sektioner. Hylsbotten, hylskropp och hylshals. Hylsbotten, däri har vi tändhatten, den kan vara av endera Boxer, mest vanligt eller Berdan typen.

Hylskroppen är behållaren för krut och hylshalsen håller kulan på plats.

Boxer and Berdan

Tändhattar kan fås i olika storlekar, Liten Pistol Stor Pistol, Liten Gevär, Stor Gevär och utöver detta så hittar du även Magnum eller Standard typ. Mycket och långsamt krut kräver oftast Magnum tändhatt som brinner med häftigare och varmare låga. För tävling har vi Match tändhattar, dessa skall vara extra jämna för bästa resultat på tavlan.

 

Primer Pockets

Beroende på födelseår och typ av vapen kan hylsor indelas i flera olika konstruktions typer.. Några av de rätt så vanliga, andra mer ovanliga på grund av ålder eller liten spridning på markanden.

Låt oss ta en titt på vad som finns där ute:

R hylsor

eller Fläns hylsor. Denna model vars fläns är större i diametern än hylsans kropp är den äldsta typen och fortfarande den vanligaste för revolver. 45-70, 30-30, .38 Special, .44 Magnum är några av gevärs och handeldvapen Fläns-hylsor.

Rimmed cases

Semi-Rimmed

eller halvflänshylsor . Dessa är ett mellanting mellan fläns och flänslösa hylsor. .220 Swift för gevär och 32 ACP för pistol är två exempel.


Semi Rimmed cases

Rimless,

Flänslös hylsa. Detta är den mest vanliga för gevär och pistolhylsor. 9mm för pistol och 308:an för gevär är bra exempel på dessa.

 

Rimless cases

Belted Rimless ,

Magnum eller bält hylsan. Namnet Magnum associeras ofta med denna typ oavsett patronens styrka. 375 H&H (The Queen of Africa) var den första att bli känd och fick sin konstruktion för att fungera bättre än Fläns hylsan i repeter vapen. Flänsen flyttades längre fram i hylsan och blev till ett bälte, på så sätt störde den vapnen mindre under övergången från magasin till patronläget. Den och den ännu större 378 Weatherby är exempel på denna hylstyp.

Magnum cases


Rebated Rimless cases

Denna hylstyp kom till när patrondesigner ville ha kvar standard hylsans bakdel med grövre kropp för att hålla mer krut i. Exempel på dessa är .284Winchester för gevär och .50AE för handeldvapen.


Rebated cases

Resten av hylsan

Rak kropp med svagt inåt- lutande hylsväggar som 45-70 eller med ett riktigt bröst och hals likt. 308 Win.

Krut

Efter svartkrut fick vi tillgång till Cordite , länge sen dess. I dag har vi massor med
riktig rökfri krut att välja som är anpassad för olika patroner. Det som skiljer dem mest åt, är brinnhastighet och kornstorlek. Ibland kan dessa gå hand i hand. Brinnhastigheten delas upp på handeldvapen krut på snabbaste sidan och i den långsammaste, gevärs krut.
Mitt mellan har vi hagelkrut vilket duger även för stora revolver- eller små gevärs patroner. Här nedan kan du se några av korn variationerna som finns. Cordite, (spaghetti liknande krutet) används inte idag men är med, endast för jämförelsens skull.

 

Dif. powders

Brinn hastigheten kan varieras med hjälp av kornstorlek eller kemisk bearbetning och beläggning av krutet..
Använd bara krut som föreskrivs till din patron och blanda ALDRIG. Förvara det mörkt och svalt och endast i original behållaren.

Kulor

Att använda sig av rätt verktyg när vi snickrar är ju A och O, hammaren duger bra
till att slå in en spik men inte till att såga virke med . Kulan skall först vara anpassad för din patron och vapen men även för ändamålet.
För papperskytte har det mindre betydelse om vi inte tävlar, för jakt däremot har det en STOR betydelse.
Låt oss titta på några olika kulor:

Låt oss titta på några olika kulor:

SP , Soft Point. Mjuk spets kulorSoft Point bullets
HP, Hollow Point. Hålspetskulor

FMJ, Full Metall Jacket. Helmantlade kulorFull Metal Jacketed bullets

Blykulor för gevär eller handeldvapen. Cast Bullets

Du kan köpa kulor ämnade för tävling endast, dessa bör aldrig användas för jakt.
Jakt kulor kan vara rätt olika i samma kaliber och vikt, vissa är ämnade för "mjuka" vilt, andra för hårdskjutna afrikanska sådana.
Använd dig av rätt kula för ditt skytte så kommer du att lyckas, oavsett om det är tävling eller jakt som du bedriver.

Patronens namn

Innan vi riktigt startar med handladdning, låt oss se vad som finns gömt I patronens namn.
Patrondesigners har aldrig eller sällan tänkt på handladdaren, de har ibland för
militärt bruk benämnt patroner så det stämmer in i materialregister.
För civila ändamål så vill oftast designern ha ett namn som inte glöms
bort men har ibland knapp info om just den patronen.

Låt oss titta på en gammal Us patron 44-40. ¤¤ står för kulans diameter från
början (nu är den .427-.429 eller i mm 10.84-10.89mm) 40 står för antalet
grains krut i original laddning.
Gamla Bettan 30-06? 30 för kulans diameter som är .308 och 06 från 1906
året den designades.
En gammal goding från 1900 talets början? 28-30-120 Stevens. Första siffran
28 är för kulans diameter .284 ( den första kommersiella patronen i 7mm i US)
30 för antalet grains i krutmängd och 120 för kulvikten i grains. Börjar det bli
rörigt? Bara lugn, det blir värre ? Vår egen 6.5x55, hur många (icke handladdare) tror att kulan är 6,5 mm grov.

Den är just över 6,7 mm men 55 står för hylsans längd. 7mmTCU då? Jaap!
7mm för kulans diameter och TCU för Thomson Cemter Ugalde(Wes Ugalde)

Om patronen har tilläget R står det oftast för rand, typen av hylsan. En S kan
stå för Spitzer, spetskula vilket för oss till 8x57 patronen. 57 står för hylsans
längd det är vi överens om.
Kulans diameter däremot kan vara allt från 7.8 mm och upp till 8.2mm beroende
på just bokstäverna efter siffrorna. J som står för Infanteri och S som står för
Spitzer, spetskula..Står det Magnum efter siffer beteckningen? Kan vara en hylsa av Rand, Magnum typen eller så har patronen moderniserats med nyare eller mer krut så att hastigheten har ändrats.
Vad betyder allt detta för oss handladdare? Enkelt, lita inte på patronens namn, ta reda på vad din patron vapens kombination skall ha för kuldiameter.
Kunskap väger lite, lasta på allt vad du kan!!

Go back one page